روش های حمل و نقل:1-پست 2-باربری کالارسان(ترمینال) 3-باربری چاپار 4-پیک موتوری تهران 5-نگهداری در انبار و تجمیع با سفارش بعد

پست:پست پیشتاز--پست ویژه

پست پیشتاز:در این روش از حمل و نقل کالا های سفارش شده توسط مشتری پس از بسته بندی به پست ارسال خواهد شد که پس از ارسال به پست کد پیگیری توسط فروشگاه و از طریق پیامک و ایمیل به مشتری ابلاغ خواهد شد که از طریق وب سایت اداره پست قابل پیگیری می باشد.مدت زمان ارسال کالاها تا رسیدن به مقصد برای تهران 24ساعت و شهرستانها 48 ساعت می باشد.هزینه پست پیشتاز مبلغ 7000 تومان می باشد که پس از انتخاب پست پیشتاز به عنوان روش حمل و نقل مورد نظر به مبلغ فاکتور اضافه می گردد. 


پست ویژه:کالای سفارش شده توسط مشتری پس از بسته بندی به پست ارسال خواهد شد،پس از ارسال کالا های سفارش شده به پست شماره پیگیری توسط فروشگاه و از طریق پیامک و ایمیل به مشتری ابلاغ خواهد شد.مدت زمان ارسل کالاها به تهران 24 ساعت و شهرستانها در صورت موجود بودن پست ویژه برای شهرستان مورد نظر 24 ساعت می باشد.هزینه پست ویژه 12000 تومان می باشد که پس از انتخاب پست پیشتاز به عنوان روش حمل و نقل مورد نظر به مبلغ فاکتور اضافه خواهد شد.


باربری کالارسان-ترمینال(پس کرایه):در این روش از حمل ونقل کالا های سفارش شده پس از بسته بندی توسط پیک موتوری به انبار باربری کالارسان واحد شیراز ارسال می گردد.  پس از دریافت توسط باربری کالارسان  بسته به وسیله اتوبوس به مقصد(شهر) مورد نظر حمل خواهد شد و پس از دریافت توسط باربری کالارسان واحد مقصد با مشتری جهت تحویل بسته تماس حاصل می شود.شماره پیگیری بسته  توسط فروشگاه از طریق پیامک و ایمیل به مشتری ابلاغ خواهد شد.هزینه ارسال بسته از انبار فروشگاه تا انبار کالارسان واحد تهران که توسط پیک موتوری انجام می شود مبلغ 6000 تومان می باشد که بر عهده مشتری می باشد،هزینه کل حمل و نقل بسته تا مقصد نیز بر عهده مشتری می باشد که هنگام تحویل کالا توسط بابری کالا رسان واحد مقصد دریافت خواهد شد(پس کرایه).مدت زمان ارسال بار تا مقصد حد اقل 24 ساعت می باشد.


باربری چاپار:در این روش از حمل و نقل سفارش بعد از بسته بندی در انبار فروشگاه به انبار باربری چاپار ارسال می گردد.کلیه بسته های ارسالی به انبار چاپار ابتدا به تهران و سپس به مقصد مورد نظر ارسال می گردد.مدت زمان ارسال بار تا رسیدن به مقصد برای تهران 24 ساعت وشهرستانها حد اقل 48 ساعت می باشد.در این روش از حمل و نقل هیچ هزینه ای بابت حمل و نقل بر روی فاکتور اجناس سفارش داده شده از مشتری دریافت نمی شود و تمامی هزینه ها به صورت پس کرایه بر عهده مشتری می باشد.شماره پیگیری بسته ها توسط فروشکاه از طریق پیامک و ایمیل به مشتری ابلاغ خواهد شد.

پیک موتوری شیراز:این روش از حمل و نقل مخصوص مشتریان عزیز ساکن تهران می باشد که پس از سفارش کالا ها بسته بندی شده و در کوتاه ترین مدت به مقصد مورد نظر ارسال خواهد شد.هزینه پیک موتوری بر عهده مشتری می باشد.


نگهداری در انبار وتجمیع با سفارش بعد:شما مشتریان عزیز می توانید با استفاده از این روش در هزینه های حمل و نقل سفارش خود صرفه جویی نمایید.شما مشتریان عزیز می توانید در هنگام سفارش های کم وبا مبلغ پایین برای صرفه جویی در هزینه حمل و نقل  از این گزینه استفاده نمایید.سفارش اول شما در انبا فروشگاه نگهداری شده و با سفارش بعدی شما ارسال خواهد شد.از مشتریانی که از این گزینه استفاده می نمایند روی فاکتور اول که باید در انبار نگهداری شود مبلغ 500 تومان جهت انبار داری دریافت می شود وهزینه کلی ارسال سفارش روی فاکتور دوم با توجه به نوع روش حمل و نقل دریافت خواهد شد.